Verwijzingen:

Contactpersoon voor de projecten:

Duurzame Ketens

In dit project gaat het niet om ideeën die het duurzaamheidkarakter van bestaande ketens kunnen vergroten maar om het ontwerpen van nieuwe duurzame ketens binnen de agro- en groendomeinen.

Ruraal Systeem

Verdere rationalisatie van de landbouw staat vaak op gespannen voet met het beheer van het platteland in gebieden met belangrijke natuur- en landschapswaarden.
 
Innovatie Agro & Natuur, onderdeel van het

Ministerie van Economische Zaken