Verwijzingen:

Contactpersoon voor de concepten:

Duurzame Ketens

In dit project gaat het niet om idee├źn die het duurzaamheidkarakter van bestaande ketens kunnen vergroten maar om het ontwerpen van nieuwe duurzame ketens binnen de agro- en groendomeinen.

Groene Scan

Doel is een concreet gebied (in casu Schouwen-Duiveland) door te meten, met als uitgangspunt dat alles wat van waarde is ook wordt gewaardeerd, zowel in positieve als in negatieve zin.

Regionaal duurzaam landbouwsysteem

Hoe zou een regionaal landbouwsysteem eruit zien dat zowel duurzaam voedsel produceert en tevens een regio op duurzame wijze beheert?

Ruraal Systeem

Verdere rationalisatie van de landbouw staat vaak op gespannen voet met het beheer van het platteland in gebieden met belangrijke natuur- en landschapswaarden.