Medewerkers

P.T. (Peter) Oei

Verwijzingen:

Functie: programmamanager
Aandachtsgebied: glastuinbouw
Coördinator van het thema:: Land- en tuinbouw en agribusiness
E-mail: p.t.oei@innonet.agro.nl
Telefoon: +31(0)70-3785732
+31(0)6-51542882

Peter Oei is vanaf 2006 programmadirecteur van SIGN: Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland, verantwoordelijk voor de sector glastuinbouw. Oei jaagt met SIGN vernieuwingen aan en verbindt daarvoor innovatieve tuinders, veiling, handel, bouwers, projectontwikkelaars en belangenbehartigers. Tot 2006 werkte Peter Oei 10 jaar voor Rabofacet en Rabobank Nederland. Zijn laatste functie daar was programmamanager bij het directoraat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Onder meer was hij verantwoordelijk voor energiemanagement, duurzaam bouwen, duurzaam inkopen, duurzaamheid bij Rabo Vastgoed, het Bodemsaneringsfonds en marketing van duurzame financiële dienstverlening naar het midden- en kleinbedrijf. Oei is oprichter van de Stichting Milieunet, adviesbureau voor natuur- en milieueucatie en de Stichting Onderwijs en Milieu. Als ideeënmens in hart en nieren is hij in zijn schaarse vrije tijd gespecialiseerd in de teelt van exotische paddestoelen als shiitake en Koningsoesterzwam. Hij gaf daar cursussen over bij ‘De Kleine Aarde’ en is schrijver van het boek ‘Mushroom Cultivation’ dat inmiddels zijn derde update beleefde.
Contactpersoon voor de concepten:

Bouwen met groen en glas (BGG)

We kunnen bijzonder aangename en duurzame gebouwen realiseren, als we technieken en kennis uit glastuinbouw en ruimtevaart in de bouwsector kunnen inbrengen.

Gecertificeerde kruidenketen

In de gezondheidszorg loopt het marktdenken bij de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen haar grenzen aan.

Goed weer garantie vakantiepark

Nederland is een belangrijke vakantiebestemming, maar het weer is zelfs in de zomer een onzekere factor en kan de vakantiepret flink bederven.

GreenNest

Het doel van dit project is om na te gaan of en hoe slimme combinaties van tuinbouw en gastvrijheidseconomie nieuwe business kunnen genereren.

Parels in het Landschap

Creatieve architecten hebben in het afgelopen jaar de kas opnieuw uitgevonden door de functies van glastuinbouw te vermengen met wonen en werken.

Zingevende kas

Kunnen kassen in de stad de sector weer dichter bij de samenleving brengen én een bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de stad?
 

Ministerie van Economische Zaken initiatiefnemer & financier InnovatieNetwerk