Notice: Undefined variable: titleAction in /var/www/vhosts/innovatienetwerk.org/httpdocs/application/controllers/ConceptenController.php on line 339 Notice: Undefined variable: titleAction in /var/www/vhosts/innovatienetwerk.org/httpdocs/application/controllers/ConceptenController.php on line 453 InnovatieNetwerk | Natuur en landschap: Naar nieuwe vormen van betrokkenheid en financiering

Concepten

Natuur en landschap: Naar nieuwe vormen van betrokkenheid en financiering

Verwijzingen:

Biomassa als drager van het landschap

Biomassa als drager van het landschap

De kern van het project is om op regionale schaal biomassa in te zetten als krachtige drager van landschapsbehoud en landschapsontwikkeling.

Projecten binnen dit concept:

Wilgen en Kippen

Gezondheidslandschappen

Gezondheidslandschappen

Gezondheidslandschappen is een nieuwe combinatie op gebiedsniveau van zorg, recreatie en landbouw, waardoor o.a. de economie wordt versterkt.
Knooperven

Knooperven

Dit project biedt de mogelijkheid twee schijnbaar onverenigbare ontwikkelingen te combineren: landschapsontwikkeling en schaalvergroting voor boerenbedrijven.
Malegenootschappen

Malegenootschappen

Burgers zullen daadwerkelijk inspraak krijgen in het beheer van natuurgebieden van terreinbeheerders en daar ook substantieel aan bijdragen.
Naar nieuwe natuurverhalen

Naar nieuwe natuurverhalen

In 2018 wordt verwacht dat de Ecologische Hoofdstructuur gerealiseerd zal zijn. De EHS vormt dan een robuust netwerk dat Nederland in staat stelt diverse beleidsdoelstellingen te vervullen.
Nieuwe  Marken

Nieuwe Marken

Nieuwe Marken zijn kleine aantallen woningen in lage dichtheden in algemeen toegankelijke en streekeigen natuurgebieden.
Tijdelijke Natuur

Tijdelijke Natuur

Tijdelijke natuur is natuur die voor een aantal jaren wordt ontwikkeld op gronden die wachten op realisatie van hun bestemming als bijvoorbeeld bedrijventerrein of woonlocatie.
 
In de afgelopen decennia zijn natuur en landschap steeds verder weggedreven uit de belevingswereld van mensen. Mensen herkennen zich steeds minder in het natuurverhaal van overheden en natuurorganisaties. Een louter ecologische insteek en een verstard systeem van wet- en regelgeving zijn belangrijke oorzaken voor dit verminderde draagvlak.

Lees meer over dit thema/deze alliantie

Bekijk alle publicaties voor dit thema

Terug naar de vorige pagina